Contact +01 2345 6789 | info@example.com

สาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับที่มาของไฟฟ้าในประเทศไทย

mijghs9gsr

ประเทศไทยนั้นสมัยก่อนไฟฟ้านั้นยังไม่เป็นที่รู้จักหรือยังไม่เคยค้นพบจนมาถึงพ.ศ. 2427 สมัยของ รัชกาลที่ 5 ผู้คนในประเทศไทยส่วนมากนั้นไม่เคยรู้มาก่อนว่าไฟฟ้านั้นมาได้อย่างไรผู้ให้กำเนิดกิจการไฟฟ้าในประเทศไทยนั้นคือ จอมพลเจ้าพระยา สุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) เมื่อครั้งยังมีบรรดาศักดิ์เป็นถึงเจ้าหมื่น ไวย วรนาถ โดนท่านได้คิดค้นเครื่องติดตั้งที่ให้กำเนิดไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า และทำการติดตั้ง ดวงโคมไฟฟ้า ที่กรมทหารหน้า และยังเป็นที่ตั้งกระทรวง กลาโหมในปัจจุบัน จึงมีการทดลองการเปิดใช้แสงสว่างครั้งแรก ด้วยไฟฟ้านั้นปรากฏว่าบรรดาขุนนาง ข้าราชการ และประชาชน ส่วนใหญ่ได้รวมตัวกันมาดูแสงไฟฟ้าอย่างหนาแน่นด้วยการที่ได้เห็นแสงสว่างจากพลังงานไฟฟ้าที่สร้างขึ้นทุกคนจึงตื่นตาและตื่นเต้น และก็ได้ทำการติดตั้งไฟฟ้าทั่ววังหลวงนับตั้งแต่นั้น ไฟฟ้าจึงแพร่ออกไปตามที่ต่าง ๆ ไฟฟ้าจึงเริ่มเป็นรูปร่างและเสถียรมากขึ้นแล้วก็มีบริษัทจากเดนมาร์กได้เข้ามาขอสัมปทานผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจะนำไปทำเป็นรถรางจากบางคอแหลม ถึงพระบรมมหาราชวังเป็นครั้งแรก และไม่นานนับจากนนั้นได้มีการเพิ่มผลิตไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่าง โดยที่มีการติดตั้งระบบผลิตที่มั่นคงถาวรขึ้นที่วัดเลียบ และที่แห่งนี้ยังเป็น ที่ตั้งการไฟฟ้านครหลวงในสมัยปัจจุบันนี้อีกด้วยและในปี พ.ศ. 2457 โปรดเกล้าได้มีการให้ตั้งโรงไฟฟ้า ขึ้น 1 โรง มีชื่อเรียกว่าการไฟฟ้าหลวงสามเสน โดยที่มีฐานะเป็น กองหนึ่งของกรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย นับเวลาผ่านไปนั้นไม่นานก็ได้ทำการเข้าร่วมกับกิจการไฟฟ้ากรุงเทพมหานคร นี่คือที่มาของการไฟฟ้านครหลวงในปัจจุบันนี้ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล พื้นที่ นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ซึ่งรวมทั้งหมดแล้ว 3 จังหวัด […]

สาระและข้อมูลที่มาเกี่ยวกับไฟฟ้า

vpokgroekge

ทุกคนคงงงกับเรื่องไฟฟ้ามาเกิดมาได้ยังไงและมาจากไหนซึ่งมีคนค้นพบปลาดุกไฟฟ้าในสมัยอียิปต์โบราณและพบข้อความโบราณจารึกไว้มีเวลาราว ๆ 250 ปีก่อนพุทธศักราช ว่าปลาไฟฟ้านั้นเป็น สายฟ้าแห่งแม่น้ำไนล์ แล้วเป็นที่มาของถึงว่า ผู้พิทักษ์ แก่ปลาอื่น ๆ และก็ยังค้นพบบันทึกอื่น ๆอีกด้วยทั้งใน โรมัน อาหรับ กรีกโบราณ ข้อความบันทึกพวกนั้นกล่าวไว้ว่าการถูกไฟฟ้าช็อตโดยปลากระเบนไฟฟ้า (torpedo) กับ ปลาดุกไฟฟ้า (Electric catfish) และ เม่นไฟฟ้า (Electric ray) นั้นจะทำให้มีอาการชา ในร่างกาย และทราบมาว่าการช็อตนั้น สามารถทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ และผู้คนที่ได้รับความเจ็บปวดจากโรคปวดหัวหรือโรคเกาต์ การช็อตไฟฟ้าจะรักษาโดยสัมผัสปลาไฟฟ้า ซึ่งเมื่อได้สัมผัสแล้วจะมีอาการกระตุกเป็นการรักษาฟื้นฟูอาการ ผู้คนนั้นค้นพบวิธีนี้ด้วยความบังเอิญจากการช็อตทำให้กำเนิดแสงสว่าง ชิ้นงานที่ให้ความสนับสนุน โดย สตีเฟน เกรย์ , โรเบิร์ด บอยล์ , ชาร์ล เอฟ ดู เฟย์ , อ็อตโต ฟอน เกียริก ในพุทธศตวรรษที่ 23 เบนจามิน แฟรงคลิน นั้นได้คิดค้นทำการวิจัยเรื่องไฟฟ้าอย่างหนักมาก ทุนที่ใช้ในการวิจัยนั้นมาจากทรัพย์สินที่เขานำไปขายเพื่อใช้ในการวิจัยไฟฟ้าและในเดือน […]