Contact +01 2345 6789 | info@example.com

เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการท่องเที่ยวเพื่อประหยัดเวลา

technology

ในการที่เราจะท่องเที่ยวแต่ละครับสิ่งที่เราทุกคนจะต้องคำนึงถึงเป็นอย่างแรกเลยก็คือสถานที่ท้องเที่ยวนั้นโดยเมื่อก่อนจะค่อนข้างยุ่งยากในการหาอยู่พอสมควรถ้าไม่ถามจากผู้ที่มีประสบการณ์ที่เคยไปไปเที่ยวมาก็ต้องหาข้อมูลในการท่องเที่ยวพอสมควร แต่ในสมัยนี้เรามีเทคโนโลยีมาช่วยในการหาสถานที่ท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โดยสามารถใช้เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตหรือเรียกง่ายๆ ว่า ”โซเชียล” ซึ่งการใช้เทคโนโลยีประเภทนี้ในการหาข้อมูลการท่องเที่ยวเพียงแค่เราพิมพ์ชื่อสถานที่ท่องเที่ยวข้อมูลก็จะมีให้เราเลือกมากมายซึ่งนอกจากแผนที่แล้วยังมีข้อมูลการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นตั้งแต่แผนที่เส้นทางการเดินทางโดยเทคโนโลยีสมัยนี้สามารถลงลึกไปจนถึงรูปสถานที่เหมือนเรากำลังอยู่บนถนนเส้นนั้นเลยที่เดียวด้วยโปรแกรมที่ชื่อ Google Map เมื่อได้เส้นทางการเดนทางแล้วสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนการเดนทางสำหรับผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวที่ใช้เวลาหลายวันแล้วต้องการที่พักอย่างแน่นอนและก็สามารถหาได้ในอินเตอร์เน็ทอีกเช่นกันซึ่งนอกจากจะมีสถานที่ตั้งแล้วยังมีภาพถ่ายรีวิวสถานที่พร้อมเบอร์โทรจองที่พักอีกด้วยจึงทำให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการท่องเที่ยวก่อนการเดินทางได้สะดวกขึ้น นอกจากจะใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ทในการวางแผนการเดินทางแล้วยังสามารถหาร้านอาหารในขณะเดินทางได้จากโทรศัพท์หรือ Teblet ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้โดยการใช้งานจะคล้ายๆ การทำงานจากคอมพิวเตอร์แต่ไม่เหมือนแค่เพียงขนาดหน้าจอเพียงเท่านั้นที่อาจจะมีขาดที่เล็กนองมากหน่อยโดยจะมีตั้งแต่เส้นทางการเดินทางระว่างที่พักกับรานอาหารรวมถึงเมนูอาหารของทางร้านโดยละเอียดซึ่งทำให้เรามีเวลาในการเลือกอาหารที่จะทานได้ตั้งแต่อยู่ในรถหรือที่พักอย่างง่ายดาย จึงทำให้การท่องเที่ยวของคุณมีความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วคลิกเม้าก็ทำให้คุณวางแผนในการท่องเที่ยวและประหยัดเวลาได้อย่างมากเลยทีเดียว    

ความสำคัญของการประหยัดไฟฟ้า เพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่

save Electricity

ในทุกวันนี้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีบทบาทอย่างสูงต่อการดำรงชีวิต แต่สิ่งที่เทคโนโลยีจะขาดไม่ได้เลยก็คือ พลังงานไฟฟ้านั้นเอง ซึ่งหากวันใดที่พลังงานไฟฟ้าธรรมชาติหมดไปก็อาจจะมีพลังงานทดแทนเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอน แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามพลังงานธรรมชาติก็คือสิ่งที่ดีที่สุดดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราควรจะช่วยกันรักษาให้พลังงานไฟฟ้าเหล่านี้อยู่คู่กันไปให้นานเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะในทุกวันนี้นับว่าประชากรในโลกยังไม่ค่อยจะเห็นถึงความสำคัญในการช่วยกันประหยัดพลังงานเท่าที่ควร โดยเห็นได้จากการที่ใช้งานไฟฟ้าอย่างคิดหน้าคิดหลัง เช่น การเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งเอาไว้ การเปิดไฟดวงที่ไม่ได้ใช้งาน ไปจนถึงการไม่ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา ทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นสาเหตุของการสิ้นเหลืองพลังงานไฟฟ้าโดยใช่เหตุนั้นเอง ดังนั้นพวกเราทุกคนสามารถมาทำให้เรื่องทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องง่ายๆ เพียงต้องเริ่มจากการปลูกฝั่งจิตสำนึกในการรู้คุณค่าของประหยัดพลังงานไฟฟ้าเสียก่อน อาจจะเป็นเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าอย่างการที่ไม่เปิดไฟดวงใหญ่ๆ โดยใช้เหตุเพื่อ เช่น หากเราทำงานบนโต๊ะทำงานก็ควรจะเปิดโคมไฟเป็นจุดมากกว่าการเปิดไฟหลอดใหญ่ที่ให้ความสว่างในจุดที่ไม่จำเป็น เพราะนอกจากจะเสียค่าไฟที่มากขึ้นแล้วยังทำให้พลังงานไฟฟ้าถูกใช้โดยไม่มีประโยชน์อีกด้วย นอกจากวิธีข้างต้นแล้วซึ่งยังมีวิธีง่ายๆ อีกนั้นก็คือ การใช้งานแอร์หรือเครื่องปรับอากาศในอุณหภูมิที่ประหยัดอย่างเช่น 28 องศา หรือมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็นต้นนั้นเอง ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนั้นนับว่าเป็นวิธีพื้นฐานสำหรับผู้ต้องการประหยัดพลังงานอย่างง่ายๆ นอกจากนี้ทางรัฐบาลก็ยังได้มีกิจกรรมดีๆ ที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากใครที่เห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานไฟฟ้าก็สามารถเริ่มได้เสียตั้งแต่ตอนนี้ก็ไม่สาย

เทคโนโลยีกับความสะดวกสบายในการใช้งานในงาน

201005-07-112421-2

บทบาทของไฟฟ้าและเทคโนโลยีในปัจจุบันมีสูงมากและยิ่งเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมที่สูงแล้ว จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือการผลิตที่ทันสมัยเพื่อให้สามรถผลิตงานได้อย่างเป็นที่เพียงพอกับความต้องงการของตลาดซึ่งดีกว่าการใช้แรงงานมนุษย์หลายเท่า แต่อย่างไรก็ตามก็ยังต้องใช้แรงงานมนุษย์ในการควบคุมเทคโนโลยีทางงด้านไฟฟ้าในการผลิตผลงานอยู่ดี โดยเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มาควบคุมส่วนใหญ่จะประกอบจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นเพื่อเป็นตัวควบคุมจังหวะให้เครื่องจักรทำงานได้อย่าสม่ำเสมอเพื่อผลงานที่ออกมาจะได้มีมาตรฐานเดียวกันและไม่เกิดข้อผิดพลาดซึ่งอาจจะมีผลกระทบให้ต่อการสั่งสินค้าของลูกค้าและบริษัทเป็นอย่างมาก โดยอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในการควบคุมจังหวะในเทคโนโลยีของอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรในโรงงานจะใช้เป็นดีเลย์ ที่มีความเสถียรแลพะความทนไฟฟ้าที่สูงซึ่งอุปกรณ์นี้จะมีหลักการทำงานง่ายๆ คือเป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมการทำงานเป็นจังหวะโดยจะช้าหรือเร็วนั้นจะขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าที่ส่งให้มัน กล่าวคือนอกจากตัว ดีเลย์ ต้องมีความเสถียรแล้วแหล่งจ่ายก็จะต้องมีความเสถียรสูงเช่นกัน โดยจะมีวงจรหน่วงเวลาเพื่อเพิ่มความเสถียรในการทำงานอีกด้วย แต่ถึงแม้ว่าอุปกรณ์พวกนี้จะมีอายุงานที่สูงอยู่แล้ว ยังไงก็ต้องมีการตรวจเช็คการทำงานอยู่เสมอ ด้วยหน้าที่ของมันนี้เองโรงงานส่วนใหญ่จึงใช้อุปกรณ์นี้ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ ทีเป็นหัวใจหลักในงานอุสาหกรรมที่ต้องการจำนวนเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากหุ่นยนต์ที่ในงานงานที่ต้องควบคุมจังหวะแล้วยังมีหุ่นยนต์ยังเป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่สามารถตั้งค่าโดยการกำหนดจุดหรือแกน x,y,z เช่นงานในโรงกลึงซึ่งงานลักษณะนี้จะเป็นการตั้งค่าเพียงครั้งเดียวและสามารถตั้งค่าครั้งในการทำงานได้อย่างเช่นต้องการ งานจำนวน 20 ชิน ก็ตั้งค่า ในการทำซ้ำ 20 ครั้ง และหยุดการทำงานของมันเอง ทำให้มีความสะดวกสบายในการทำงานและผลงานมีคุณภาพที่ดีอีกด้วยครับ

เทคโนโลยีกับความจำที่ทำให้คุณสะดวกสบายในการทำงานมากขึ้น

extend-battery-digital-camera

ในการที่เราจะทำงานที่มีปริมานงานที่ค่อนข้างสูง ก่อนอื่นเลยเราต้องเริ่มต้นจากการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับงานนั้นๆให้ละเอียดเสียก่อนเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่นำมาทำงานได้อย่างครบถ้วน และเมื่อเราสามารถทำงานที่ได้รับหอบหมายได้อย่างถูกต้องซึ่งงานที่ได้ก็จะแตกต่างกันไปซึ่งงานที่มีข้อมูลมากก็ย่อมต้องใช้ตัวเก็บข้อมูลที่มีความจุสูงไปด้วยเพราะเราไม่สามารถที่จะจำข้อมูลได้ทั้งหมดนั่นเองโดยอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลนั้นจะแบ่งออกได้หลายอย่างตามลักษณะของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นภพเสียงหรือข้อความล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับงานและอาชีพของบุคลนั้นๆ โดยจะแยกตามลักษณะงานออกได้หลายแบบ โดยงานที่ต้องการใช้การเก็บข้อมูลด้วยภาพจะใช้เทคโนโลยีที่ใช้เฉพาะการเก็บภาพคือกล้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายภาพหรือกล้องวีดีโอแต่สมัยนี้กล้องส่วนใหญ่มักจะมีโปรแกรมทั้ง 2 อย่างอยู่ในตัวอยู่แล้วทำให้เกดความสะดวกสบายในการทำงานโดยไม่ต้องเปลี่ยนกล้องไปมาในขณะทำงานเมื่อก่อนอาจจะถ่ายภาพได้ไม่กี่ภาพโดยใช้ฟิล์มในการถ่ายภาพแต่กล้องดิจิตอลในสมัยนี้สามารถถ่ายภายได้จำนวนมากและเลือกที่จะลบเพื่อประหยัดพื้นที่การจัดเก็บภาพได้อย่างง่ายดายนอกจากจะเก็บภาพได้แล้วยังสามารถแต่งภาพได้อีกด้วย ซึ่งงานในลักษณะนี้จะใช้ในอาชีพ ช่างถ่ายภาพหนังสือต่างๆ การถ่ายสรคดี ถ่ายแบบ ถ่ายละคร และนักข่าว เป็นต้น ในเมื่อมีภาพแล้วก็ต้องมีเสียง โดยการเก็บข้อมูลทางเสียงในอดีตจะใช้เป็นเทปอัดเสียงเพื่อเก็บข้อมูลแต่ในสมัยนี้ได้มีเทคโนโลยีที่ใช้อำนวยความสะดวกในการเก็บสียงมากมายโดยที่ไม่ต้องใช้เทปอีกต่อไปโดยใช้แค่เมมโมรี่ในเครื่องเพียงเท่านั้นซึ่งนอกจากมีความสะดวกสบายในการอัดเสียงแล้วยังสามารถตัดต่อเสียงได้ในตัวเองด้วย และถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นประจำอยู่แล้วคุณคงจะเข้าใจว่ามันสะดวกสบายมากขนาดไหนครับ

เทคโนโลยีกับการสื่อสารที่ทำให้เราสะดวกสบายยิ่งขั้น

e0b881e0b8b2e0b8a3e0b8aae0b8b7e0b988e0b8ade0b8aae0b8b2e0b8a31

ถ้าจะพูดถึงเทคโนโลยีการสื่อสารเราก็มักจะนึกถึงโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในด้านของการติดต่อสื่อสารระยะไกลโดยที่มีความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายโดยในที่โทรศัพท์มือถือรุ่นแรกๆ นั้นจะใช้ติดต่อสื่อสารได้เพียงสียงเท่านั้นจึงมีลักษณะทีเล็กและหน้าจอจะแสดงผลเพียงแค่เบอร์ที่โทรเข้าออก และอย่างมากก็สารถฟังเพลงได้เท่านั้นแต่ในสมัยนี้ความต้องการของมนุษย์มากขึ้นซึ่งนอกจากจะต้องการพูดและฟังด้วยเสียงแล้วยังอยากเห็นหน้าเหมือนพูดคุยกันต่อหน้าด้วยผู้พัฒนาโทรศัพท์มือถือจึงคิดค้นกล้องซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารกันโดยเห็นหน้าของคู่สนทนาได้ซึ่งแน่นอนขนาดย่อมต้องใหญ่ขึ้นเพื่อให้เห็นหน้าของคู่สนทนาได้อย่างชัดเจนและเนื่องจากมีกล้องวีดีโอนี้เองทำให้มีโปรแกรมถ่ายรูปเสริมมาด้วยต่อมาเมื่อถ่ายรูปได้แล้วตอนแรกทำได้เพียงเก็บไว้ดูเองหรือไม่ก็ให้เพื่อนที่อยู่ข้างๆ ดู เทคโนโลยียังไม่หยุดแค่นั้นโดยแนวคิดที่ว่าจะทำอย่างไรถ้าอยากจะส่งให้คนที่รูปจักดูถ้าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันโดยมีอยู่สิ่งๆหนึ่งที่สารถทำไดนั้นก็คืออินเตอร์เน็ทผู้คิดค้นจะนำเอาอินเตอร์เน็ทข้ามาใช้ในโทรศัพท์ซึ่งมีความนิยมค่อนข้างสูงและใช้งานได้สะดวกสบายและในเมือมีอินเตอร์เน็ทแล้วก็ต้องมีโปรแกรมที่ใช้กับอินเตอร์เน็ทด้วยจึงคิดค้นให้มือถือมีหน่วยความจำคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์จึงสามรถโหลดโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์เข้ามือถือได้ซึ่งโปรแกรมที่เป็นที่นิยมสูงสุดที่มือถือรุ่นนี้มีคือ Facebook โดยจุดเด่นของโปรแกรมนี้เมื่ออยู่ในมือถือที่สามารถติดต่ออินเตอร์เน็ทได้จะมีความไวในการส่งภาพหรือแชร์ภาพสู่โลกโซเชียวสูงกล่าวคือเมื่อถ่ายเสร็จรูปที่ถ่ายก็จะถูกจัดเก็บในไฟล์ที่โปรแกรม Facebook หาเจอได้ง่ายกล่าวคือเมื่อถ่ายรูปไปไม่กี่วินาทีก็สามารถโพสต์ได้เลย ซึ่งนอกเหนือจากการส่งภาพและเสียงแล้วโทรศัพท์ในสมัยนี้ยังสามารถส่งเมล์และงานต่างๆ ได้อีกด้วย และเทคโนโลยีที่อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดนี้สร้างความสะดวกสบายในการสื่อสารให้คุณได้มาเลยทีเดียว

ไฟฟ้ากับเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

tip-1-003

โลกเราในปัจจุบันนี้มีวิวัฒนาการที่รวดเร็วมากจากเมื่อก่อนมาก โดยไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกในใช้ชีวิตประจำวันของเราแทบทั้งสิ้นซึ่งทำเป็นการอยู่การกินต่างๆ ก็ต้องมีเรื่องของไฟฟ้าและเทคโนโลยีทั้งสิ้นยิ่งเรื่องการทำงานแล้วเราก็ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านของความเร็วในการทำงานต่างๆเพื่อให้ผลงานนั้นออกมากรวดเร็วและเม่ายำโดยเครื่องตรวจสอบงานของเราเองก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทั้งสินจนทำให้คนที่ทำงานในทุกวันนี้มีความสะดวกสบายในการทำงานมากขึ้นโดยแทบไม่ต้องกังวลถึงผลงานที่ผิดเลยโดยสามารถมองเห็นได้ง่ายจากการใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบนี้นั้นเอง ซึ่งนอกจากจะใช้ในการตรวจสอบงานแล้วไฟฟ้าและเทคโนโลยียังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานของเราตั้งแต่ตื่นนอนเราก็ต้องอาบน้ำและด้วยอากาศตอนเช้าที่หนาวเย็นจึงทำให้เราไม่ค่อยอยากอาบน้ำและอาจจะช้าในขั้นตอนนี้จึงมนุษย์จึงคิดค้นอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการส่วนนี้นั่นก็คือ เครื่องทำน้ำอุ่น ซึ่งสามารถปรับระดับความร้อนของน้ำที่ผ่านเครื่องทำอุณหภูมินี้ได้ จึงทำให้การทำธุระในตอนเช้าไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเมื่ออาบน้ำเสร็จแล้วต่อมากก็จะมาพูดถึงการกินซึ่งเราจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาช่วยคือเตาไฟฟ้าซึ่งให้อุณหภูมิจริงแต่จะไม่มีประกายไฟเกิดขึ้นซึ่งทำให้นอกจากเราจะสะดวกสายในการทำอาหารแล้วยังไม่ต้องคอยระวังเรื่องประกายไฟที่ก่ออันตรายกับผู้ที่ทำอาหารอีกด้วย เมื่อหมดธุระในบ้านเพื่อเตรียมตัวในการทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเดินทางซึ่งสำหรับคนที่ทำงานใน กทม. โดยที่ไม่มีรถส่วนตัวแล้วสิ่งที่สะดวกสบายและรวดเร็วที่สุดคงหนีไม่พ้นรถไฟฟ้าซึ่งนอกจากจะไม่มีมลพิษแล้วยังมีความปลอดภัยที่สูงอีกด้วย

เรื่องน่าสนใจของเครื่องปรับอากาศที่ผู้คนส่วนมากใช้กัน

airdi

เครื่องปรับอากาศหรือ (Air conditioner,aircon)คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผู้คนนิยมใช้กันมากเพราะทำให้มีอากาศเย็นสบายในเวลาพักผ่อนเครื่องปรับอากาศนั้นใช้เพื่อปรับอุณหภูมิของอากาศในความต้องการของเรา  เพื่อให้ผู้คนได้อาศัยอยู่ในที่ที่ไม่ร้อนและไม่เย็นเกินไป เพื่อใช้รักษาภาวะอากาศให้คงที่เพื่อจุดประสงค์อื่น เคหสถานในเขตร้อนชื้นหรือเขตศูนย์สูตร เป็นเขตที่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศมากที่สุดเพื่อลดอุณหภูมิให้เย็นลงโดยที่ตรงข้ามกับเขตขั้วโลกหรือเขตอบอุ่นมีการใช้งานเพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นที่มีการเรียกกว่า เครื่องทำความร้อน เครื่องปรับอากาศนั้นมีหลายแบบด้วยกัน เช่น แบบแขวน แบบติดผนัง แบบเพดาน แบบตั้งพื้น โดยจะทำงานด้วยหลักการถ่ายเทความร้อนอย่างเช่นยกตัวอย่างคือ เมื่อความร้อนถ่ายเทออกไปข้างนอก อากาศภายในห้องจะมีอุณหภูมิลดลง เครื่องปรับอากาศอาจจะมีความสามารถพิเศษคือช่วยลดความชื้นหรือการฟอกอากาศให้บริสุทธิ์อีกด้วย โดยลักษณะของเครื่องปรับอากาศ มีหน่วยเป็น บีทียู ต่อ ชั่วโมง (BTU/hr) (บีทียู เป็นหน่วยของความร้อน) เป็นค่าความสามารถในการลดพลังงานความร้อนนั้นใน 1 บีทียู โดยจะทำให้น้ำบริสุทธิ์ที่หนัก 1 ปอนด์ ประมาณ 453.6 มิลลิลิตร เย็นลงถึง 1 องศาฟาเรนไฮต์  (5ส่วน9 องศาเซลเซียส) ซึ่งประเภทของเครื่องปรับอากาศหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า แอร์ ตามบ้านเรือน โดยแบ่งลักษณะตำแหน่งของเเฟนคอยล์ยุนิท คือตัวพัดลมที่เป่าความร้อนออกไปภายนอก จะแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 1)แบบแยกชิ้น เป็นแบบที่เห็นกันได้ทั่วไปและนิยมมากที่สุดในหมู่คนสมัยนี้ ซึ่งตัวแฟนคอยล์ ยุนิตจะเป็นรูปแบบแบบแยกไปติดตั้งภายนอกอาคารโดยมีข้อดีคือเงียบและรูปแบบนั้นมีให้เลือกแบบหลากหลายเลยทีเดียว ข้อเสียนั้นคือการติดตั้งนั้นจะใช้เวลามากเพราะต้องเสียเวลาในการเดินท่อน้ำยาแอร์ 2)แบบชิ้นเดียว […]

เครื่องซักผ้านั้นความจริงแล้วมีความเป็นมายังไง

SONY DSC

ซึ่งเครื่องซักผ้านั้นที่มีการคิดค้นและนำมาใช้งานในศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งมีถังไม้ขนาดใหญ่บรรจุน้ำซึ่งทำให้ผ้านั้นหมุนได้ด้วยแกนที่มีด้ามสำหรับหมุนด้วยมือ โดยผ้านั้นจะผ่านลูกกลิ้งซึ่งคล้ายกับเครื่องบดปลาหมึก จนมาถึง ค.ศ. 1907 ชาวอเมริกันชื่อว่า อัลวา ฟิสเซอร์ได้ทำการคิดค้นและได้สร้างเครื่องซักผ้าโดยที่เป็นระบบไฟฟ้าสำเร็จ โดยประเภทของเครื่องซักผ้าที่ใช้ตามบ้านเรือนในปัจจุบันนั้นจะมี 2 ประเภท ได้แก่ 1)เครื่องซักผ้าประเภทถังเดียวมีฝาข้างบน เครื่องซักผ้าประเภทนี้โดยมากจะเป็นแบบทำงานอัตโนมัติ โดยตัวตั้งค่าต่างๆในการซักจะเป็นแบบปุ่มกดหรือแบบลูกบิดที่หมุนได้อย่างเบามือมากกว่าของเครื่องซักผ้าแบบกึ่งอัตโนมัติ(แบบเดียวกับลูกบิดปรับระดับเสียงในเครื่องเสียงและวิทยุบางรุ่น) โดยที่มีการควบคุมทำงานด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ประกอบด้วย IC และ ไมโครโพสเซสเซอร์ เข้ามาแทนที่กลไกการตั้งเวลาแบบ Electromechanical ซึ่งจะสามารถตั้งระบบการซัก โดยใช้การปรับระดับน้ำ เวลาในการซักและปั่นหมาด ได้อย่างเสร็จสรรพ โดยตัวเครื่องนั้นจะต้องมีการต่อกับท่อน้ำ จากนั้นเมื่อตั้งระบบการซักเรียบร้อย เครื่องจะทำงานโดยการจ่ายน้ำเข้าเครื่องซักผ้า และตัดน้ำเองในอัตโนมัติ และหลังจากนั้นทำการซักและปั่นหมาดในถังเดียว ผู้ใช้งานสามารถตั้งระบบการซัก แล้วจึงนำผ้าไปตากโดยไม่ต้องมาทำการแยกผ้าซึ่งในถังนั้นจะมีแกนหมุนตรงกลางเช่นเดียวกับแบบสองถัง 2)เครื่องซักผ้าประเภทสองถังมีฝาด้านบน เครื่องซักผ้านี้จะอยู่ในประเภทกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งตัวตั้งเวลาในเครื่องซักผ้ารูปแบบนี้เป็นกลไกที่เป็นลูกบิดแบบ Electromechanical โดยเป็นกึ่งกลไกกึ่งไฟฟ้า ซึ่งจะมีสองถังด้วยกันโดยทำหน้าที่คนละแบบ ถังที่หนึ่งจะมีไว้สำหรับซักผ้าและอีกเครื่องจะทำการปั่นผ้าให้หมาด โดยที่ผู้ใช้ต้องทำการแยกผ้าออกมาปั่นหมาดเอง อาจจะต้องทำหลายครั้งเพราะเครื่องปั่นหมาดนั้นมีขนาดเล็กกว่าเครื่องซักมาก จึงทำมีการทำซ้ำๆหลายๆรอบ ในถังนั้นปั่นผ้าโดยใช้แกนหมุนตรงกลางทำให้ผ้านั้นหมุนและมีการเสียดสีกัน เพื่อนขจัดสิ่งสกปรกออก เครื่องซักผ้านี้เป็นเครื่องที่ประหยัดและมีราคาถูกกว่าเครื่องอื่น ๆมาก

ตู้เย็นนั้นมีประโยชน์อย่างไรแล้วสามารถอะไรได้บ้าง

refrigerator dokug

ตู้เย็นนั้นที่รู้ๆกันคือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับแช่เย็นสิ่งต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆคือ ส่วนฉนวนทำความเย็น ปั้มที่นำความร้อนออกไปสู่ภายนอกซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่า และก็ ส่วนของฉนวนที่ทำหน้าที่ป้องกันความร้อน ป้องกันให้มีแต่ความเย็นโดยที่ความร้อนนั้นจะไม่ไหลเข้ามา ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันใช้เป็นที่เก็บ เครื่องดื่ม และพวกอาหารเพื่อที่ป้องกันการเน่าเสีย โดยแบคทีเรียนั้นจะเติบโตช้ากว่าในอุณหภูมิต่ำตู้เย็นมีหลากหลายประเภทโดยแตกต่างออกไปมีทั้งอุณหภูมิต่ำกว่าจุกเยือกแข็งเล็กน้อย (ช่องแช่แข็งและช่องฟรีซ)และอุณหภูมิที่สูงกว่าจุดเยือกแข็ง(ช่องธรรมดา) ก่อนที่ตู้เย็นมีการคิดค้นผู้คนในประเทศเขนหนาวใช้กล่องน้ำแข็ง (icebox) นั้นในการป้องกันอาหารเน่าเสีย โดยตู้เย็นที่ขายอยู่ทั่วไปนั้นช่องแช่แข็งจะมีอุณหภูมิประมาณ -18°C ( ประมาณ 0 °F ) ซึ่งตู้เย็นในบ้านที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้กันจะมีช่องแช่แข็งและช่องแช่ทั่วไปรวมกัน ซึ่งส่วนมากใช้เครื่องทำความเย็นร่วมกันแต่ไม่เสมอไปเพราะบางครั้งก็แยก ตู้เย็นรุ่นใหม่ ๆ มักมีเครื่องทำน้ำแข็งติดตั้งมาพร้อมกันเพราะเครื่องรุ่นใหม่ ๆ มีอะไรแตกต่างกับรุ่นเก่ามากไม่ว่าจะเป็นขนาดของตู้เย็นและความเสถียรในการทำความเย็นหรือจะเป็นเรื่องการรักษาความเย็น เครื่องรุ่นสมัยนี้คุณภาพยอดเยี่ยมกว่าสมัยเก่ามากเพราะมีการพัฒนาและคิดค้นต่าง ๆ นำหลายๆอย่างมารวมกันจึงกลายเป็นตู้เย็นที่ยอดเยี่ยมมาก ตู้เย็นขนาดใหญ่ซึ่งรวมไปถึงเครื่องทำน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ทำงานในโรงงานมักที่จะใช้แก๊สแอมโมเนียและซึ่งสามารถเกิดอันตรายได้ในการทำการทำความเย็น ทำให้ไม่ปลอดภัยในการใช้ในบ้านเรือน และต่อมาไม่นานนักใน ค.ศ. 1930 ที่สหรัฐอเมริกา ได้สังเคราะห์สารเคมีราคาถูก ไม่ติดไฟ ไม่เป็นพิษ อย่างเช่น แก๊สฟรีออน

สาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับที่มาของไฟฟ้าในประเทศไทย

mijghs9gsr

ประเทศไทยนั้นสมัยก่อนไฟฟ้านั้นยังไม่เป็นที่รู้จักหรือยังไม่เคยค้นพบจนมาถึงพ.ศ. 2427 สมัยของ รัชกาลที่ 5 ผู้คนในประเทศไทยส่วนมากนั้นไม่เคยรู้มาก่อนว่าไฟฟ้านั้นมาได้อย่างไรผู้ให้กำเนิดกิจการไฟฟ้าในประเทศไทยนั้นคือ จอมพลเจ้าพระยา สุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) เมื่อครั้งยังมีบรรดาศักดิ์เป็นถึงเจ้าหมื่น ไวย วรนาถ โดนท่านได้คิดค้นเครื่องติดตั้งที่ให้กำเนิดไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า และทำการติดตั้ง ดวงโคมไฟฟ้า ที่กรมทหารหน้า และยังเป็นที่ตั้งกระทรวง กลาโหมในปัจจุบัน จึงมีการทดลองการเปิดใช้แสงสว่างครั้งแรก ด้วยไฟฟ้านั้นปรากฏว่าบรรดาขุนนาง ข้าราชการ และประชาชน ส่วนใหญ่ได้รวมตัวกันมาดูแสงไฟฟ้าอย่างหนาแน่นด้วยการที่ได้เห็นแสงสว่างจากพลังงานไฟฟ้าที่สร้างขึ้นทุกคนจึงตื่นตาและตื่นเต้น และก็ได้ทำการติดตั้งไฟฟ้าทั่ววังหลวงนับตั้งแต่นั้น ไฟฟ้าจึงแพร่ออกไปตามที่ต่าง ๆ ไฟฟ้าจึงเริ่มเป็นรูปร่างและเสถียรมากขึ้นแล้วก็มีบริษัทจากเดนมาร์กได้เข้ามาขอสัมปทานผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจะนำไปทำเป็นรถรางจากบางคอแหลม ถึงพระบรมมหาราชวังเป็นครั้งแรก และไม่นานนับจากนนั้นได้มีการเพิ่มผลิตไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่าง โดยที่มีการติดตั้งระบบผลิตที่มั่นคงถาวรขึ้นที่วัดเลียบ และที่แห่งนี้ยังเป็น ที่ตั้งการไฟฟ้านครหลวงในสมัยปัจจุบันนี้อีกด้วยและในปี พ.ศ. 2457 โปรดเกล้าได้มีการให้ตั้งโรงไฟฟ้า ขึ้น 1 โรง มีชื่อเรียกว่าการไฟฟ้าหลวงสามเสน โดยที่มีฐานะเป็น กองหนึ่งของกรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย นับเวลาผ่านไปนั้นไม่นานก็ได้ทำการเข้าร่วมกับกิจการไฟฟ้ากรุงเทพมหานคร นี่คือที่มาของการไฟฟ้านครหลวงในปัจจุบันนี้ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล พื้นที่ นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ซึ่งรวมทั้งหมดแล้ว 3 จังหวัด […]