Contact +01 2345 6789 | info@example.com

สาระและข้อมูลที่มาเกี่ยวกับไฟฟ้า

vpokgroekge

ทุกคนคงงงกับเรื่องไฟฟ้ามาเกิดมาได้ยังไงและมาจากไหนซึ่งมีคนค้นพบปลาดุกไฟฟ้าในสมัยอียิปต์โบราณและพบข้อความโบราณจารึกไว้มีเวลาราว ๆ 250 ปีก่อนพุทธศักราช ว่าปลาไฟฟ้านั้นเป็น สายฟ้าแห่งแม่น้ำไนล์ แล้วเป็นที่มาของถึงว่า ผู้พิทักษ์ แก่ปลาอื่น ๆ และก็ยังค้นพบบันทึกอื่น ๆอีกด้วยทั้งใน โรมัน อาหรับ กรีกโบราณ ข้อความบันทึกพวกนั้นกล่าวไว้ว่าการถูกไฟฟ้าช็อตโดยปลากระเบนไฟฟ้า (torpedo) กับ ปลาดุกไฟฟ้า (Electric catfish) และ เม่นไฟฟ้า (Electric ray) นั้นจะทำให้มีอาการชา ในร่างกาย และทราบมาว่าการช็อตนั้น สามารถทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ และผู้คนที่ได้รับความเจ็บปวดจากโรคปวดหัวหรือโรคเกาต์ การช็อตไฟฟ้าจะรักษาโดยสัมผัสปลาไฟฟ้า ซึ่งเมื่อได้สัมผัสแล้วจะมีอาการกระตุกเป็นการรักษาฟื้นฟูอาการ ผู้คนนั้นค้นพบวิธีนี้ด้วยความบังเอิญจากการช็อตทำให้กำเนิดแสงสว่าง ชิ้นงานที่ให้ความสนับสนุน โดย สตีเฟน เกรย์ , โรเบิร์ด บอยล์ , ชาร์ล เอฟ ดู เฟย์ , อ็อตโต ฟอน เกียริก ในพุทธศตวรรษที่ 23 เบนจามิน แฟรงคลิน นั้นได้คิดค้นทำการวิจัยเรื่องไฟฟ้าอย่างหนักมาก ทุนที่ใช้ในการวิจัยนั้นมาจากทรัพย์สินที่เขานำไปขายเพื่อใช้ในการวิจัยไฟฟ้าและในเดือน […]