ความสำคัญของการประหยัดไฟฟ้า เพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่

ความสำคัญของการประหยัดไฟฟ้า เพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่

ความสำคัญของการประหยัดไฟฟ้า เพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่

save Electricityในทุกวันนี้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีบทบาทอย่างสูงต่อการดำรงชีวิต แต่สิ่งที่เทคโนโลยีจะขาดไม่ได้เลยก็คือ พลังงานไฟฟ้านั้นเอง ซึ่งหากวันใดที่พลังงานไฟฟ้าธรรมชาติหมดไปก็อาจจะมีพลังงานทดแทนเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอน แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามพลังงานธรรมชาติก็คือสิ่งที่ดีที่สุดดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราควรจะช่วยกันรักษาให้พลังงานไฟฟ้าเหล่านี้อยู่คู่กันไปให้นานเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะในทุกวันนี้นับว่าประชากรในโลกยังไม่ค่อยจะเห็นถึงความสำคัญในการช่วยกันประหยัดพลังงานเท่าที่ควร โดยเห็นได้จากการที่ใช้งานไฟฟ้าอย่างคิดหน้าคิดหลัง เช่น การเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งเอาไว้ การเปิดไฟดวงที่ไม่ได้ใช้งาน ไปจนถึงการไม่ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา ทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นสาเหตุของการสิ้นเหลืองพลังงานไฟฟ้าโดยใช่เหตุนั้นเอง

ดังนั้นพวกเราทุกคนสามารถมาทำให้เรื่องทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องง่ายๆ เพียงต้องเริ่มจากการปลูกฝั่งจิตสำนึกในการรู้คุณค่าของประหยัดพลังงานไฟฟ้าเสียก่อน อาจจะเป็นเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าอย่างการที่ไม่เปิดไฟดวงใหญ่ๆ โดยใช้เหตุเพื่อ เช่น หากเราทำงานบนโต๊ะทำงานก็ควรจะเปิดโคมไฟเป็นจุดมากกว่าการเปิดไฟหลอดใหญ่ที่ให้ความสว่างในจุดที่ไม่จำเป็น เพราะนอกจากจะเสียค่าไฟที่มากขึ้นแล้วยังทำให้พลังงานไฟฟ้าถูกใช้โดยไม่มีประโยชน์อีกด้วย นอกจากวิธีข้างต้นแล้วซึ่งยังมีวิธีง่ายๆ อีกนั้นก็คือ การใช้งานแอร์หรือเครื่องปรับอากาศในอุณหภูมิที่ประหยัดอย่างเช่น 28 องศา หรือมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็นต้นนั้นเอง

ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนั้นนับว่าเป็นวิธีพื้นฐานสำหรับผู้ต้องการประหยัดพลังงานอย่างง่ายๆ นอกจากนี้ทางรัฐบาลก็ยังได้มีกิจกรรมดีๆ ที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากใครที่เห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานไฟฟ้าก็สามารถเริ่มได้เสียตั้งแต่ตอนนี้ก็ไม่สาย

No Comments